Επικοινωνήστε
μαζί μας:

Τηλ.

25210   74500

fax
25210 95840

Κινητό
693 6860 075
693 6860 076

email
spiridopouli
@otenet.gr

___________

7ο χλμ.
Δράμας-Σερρών
___________

Ώρες λειτουργίας
Δε-Παρ: 08:00-18:00
Σάβ: 08:00-14:00
___________

Αρ. ΓΕΜΗ
121605819000
Κεντρική Γιατί ΙΚΤΕΟ? Έλεγχος Προετοιμασία Επικοινωνία
              Ο τεχνικός σας έλεγχος σε 6 μόνο στάδια!

1. Με ένα τηλεφώνημα, προγραμματίστε την ημέρα και ώρα που επιθυμείτε να περάσει το όχημά σας τεχνικό έλεγχο.

2. Προσέρχεστε στο ΙΚΤΕΟ την ώρα του ραντεβού, και παραδίδεται το όχημά σας στους ελεγκτές.

3. Δίνετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη γραμματεία για την διεκπεραίωση.

4. Περιμένετε στον άνετο χώρο αναμονής, μέχρι να ολοκληρωθεί ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σας.

5. Ο ελεγκτής σας ενημερώνει για το αποτέλεσμα του ελέγχου και σας παραδίδει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου με τα δικαιολογητικά.

6. Ο ελεγκτής τοποθετεί το Ειδικό Σήμα Καταλληλότητας στην πινακίδα του οχήματός σας.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Στην περίπτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων προθεσμιών, ο Τεχνικός Έλεγχος θεωρείται εκπρόθεσμος και η διεξαγωγή του επιβαρύνεται με το Ειδικό Τέλος Εκπρόθεσμου υπέρ του Υπουργείου Μεταφορών. Η μη διενέργεια Τεχνικού Ελέγχου του οχήματος εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, συνιστά τροχαία παράβαση (Κ.Ο.Κ. άρθρο 86) και τιμωρείται με πρόστιμο.
Κεντρική    |    Γιατί ΙΚΤΕΟ?    |    Έλεγχος    |    Προετοιμασία    |    Επικοινωνία